Offroad Finnmark 700 SOLO

Offroad Finnmark 700 har etter hvert etablert seg til å bli et verdenskjent sykkelritt, med deltagere fra store deler av verden. Rittet kan betegnes som ett av verdens hardeste terrengsykkelritt, kanskje hardeste av dem alle. 

Hvert år deltar mellom 30 og 40 syklister på denne ekstreme utfordringen, da i team på 2 eller 3 personer. Vi i Offroad Finnmark har lenge ønsket å øke deltagelsen i dette rittet, og vi har bestemt oss for å utvikle OF700 Solo. Dette har blitt etterspurt av mange, og det finnes et miljø for slike ritt rundt om i verden.

Utfordringen for arrangør har tidligere vært sikkerhetsaspektet med dette, da syklistene kan være 2-3 timer unna hjelp, samt i områder uten dekning på telefon. Etter 11 år med gjennomføring av OF700 har vi nå fått nok erfaring til at vi mener det er trygt å sende syklister ut aleine. Det gjenstår enda å avklare en del momenter, og vi må øke beredskapen noe. Likevel kjenner vi de risikoutsatte områdene godt, og vet hvordan raskest mulig komme seg til lokasjon.

I løpet av den neste måneden vil vi jobbe frem reglement, organisering osv. for OF700 Solo, og håper at vi kan åpne påmeldingen rundt 1.novemeber. Følg med på facebook og vår hjemmeside.

Har du innspill til dette? Ta gjerne kontakt med anders@offroadfinnmark.no

 

POST ON FACEBOOK