Miljøfyrtårn

Jan Martin Rishaug og Kjetil Johansen

Miljøfyrtårn-status for Offroad Finnmark

Som et av svært få idrettsarrangement er Offroad Finnmark nå sertifisert som Miljøfyrtårn. Det forplikter å arrangere idrettskonkurranse i Norges og Europas eneste skikkelige villmarksområde!

– Vi er glade og stolte for å kunne si at Offroad Finnmark nå er sertifisert som Miljøfyrtårn. Dette betyr kompetanseheving og ekstra fokus på bærekraft for oss og i samhandlingen med våre nåværende og fremtidige samarbeidspartnere. . Vi ønsker å rette en stor takk til vår miljøfyrtårnkonsulent Mariann Kristensen i Orinor for strålende bistand, forteller daglig leder Kjetil Johansen.

Elvekrysning Kim Pliniussen og Jesper Thomsem
Bildet er tatt rundt midnatt i Làhpoluoppal, Kautokeino kommune. Danske Jesper Thomsen og Evald Linløkken (Porsanger CK) krysser Làhpojohka i tåkedisen. Midnattsolen presser seg gjennom så vidt gjennom disen, mens himmelen bød på et ekstraordinært fargespill. (Foto: Claus Jørstad)

Dette er Miljøfyrtårn:
Miljøfyrtårn er et anerkjent og effektivt verktøy for sertifisering og miljøledelse, som hjelper virksomheter å lykkes med grønn omstilling. Ved å være et Miljøfyrtårn bidrar bedriften/organisasjonen aktivt til en bærekraftig fremtid, og til den nødvendige grønne omstillingen. Bedriften/organisasjonen får konkrete verktøy for å jobbe målrettet med å forbedre deres miljøprestasjoner innen områdene arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport.  Det gjøres ved å iverksette tiltak ut ifra et sett med definerte kriterier, tilpasset virksomhetens drift og bransje.

FeFo-annonse
Annonse

Offroad Finnmark foregår i den eneste virkelige norske villmarken. Det stiller strenge krav som arrangør i et miljøperspektiv.

– Det har vært spesielt viktig å prioritere Miljøfyrtårnsertifiseringen fordi vi ferdes i sårbar og verdifull natur. Vi skal ha en beredskap som står i stil med det ansvaret vi forvalter. Vi er forpliktet til å gjøre vår skjerv og samtidig synligjøre mulighetsrommene som åpner seg om sommeren og som Offroad Finnmark sin aktivitet retter oppmerksomheten mot, sier Johansen.

Offroad Finnmark har fått tilbakemelding fra stiftelsen Miljøfyrtårn om at av andre idrettsarrangører i Norge som er sertifisert er: Artic Race of Norway, Reistadløpet,  Bislett Games, Ekstremsportveko, Norseman Xtreme Triathlon, og World Cup Drammen langrennsprint.

Jan Martin Rishaug og Kjetil Johansen
Varaordfører i Alta kommune, Jan Martin Rishaug og daglig leder i Offroad Finnmark Kjetil Johansen, er begge godt fornøyd med at Offroad Finnmark nå er miljøsertifisert. Litt slarv ble det også tid til! (Foto: Mediaveien)

– Vi synes jo dette er en fin liste å bli en del av. Det er ikke med rent lite stolthet Offroad Finnmark kan ta del i et slikt celebert selskap. Nå skal vi leve opp til forpliktelsene som følger. Vi har et svært kunnskapsrikt og kompetent apparat – både som frivillige og i den faste arrangørstaben – som vil bidra på sine områder, sier Johansen.

Fordeler ved å være Miljøfyrtårn:
Mange Miljøfyrtårn-virksomheter opplever miljøforbedringer, omdømmeforbedringer og reduserte kostnader som følge av sertifiseringen. Miljøfyrtårns kundeundersøkelse 2020 blant private Miljøfyrtårn-virksomheter viser at:

77 % opplever miljøforbedringer
50 % opplever styrket konkurransekraft
52 % opplever å bidra til grønn omstilling
64 % opplever grad omdømmeforbedring
54 % opplever økt stolthet blant ansatte

Rittsamarbeidspartnere
Samarbeidspartnere
Prosjekt samarbeidspartnere
Støttespillere

POST ON FACEBOOK