Våre sjekkpunkt

Offroad Finnmark strekker seg ut over store deler av vest og midt Finnmark, samt av og til innom Troms fylke. På veien skal våre ryttere innom ulike sjekkpunkter, bestående av fjellstuer, bygdehus, skoler og villmarksjekkpunkt. Under forteller vi mer om våre mest brukte plasser. Ikke alle blir brukt hvert år.

Fjellstuene
Flere av våre sjekkpunkt finner sted på fjellstuer. Fjellstuene i Finnmark ble etablert av staten, hovedsakelig fordi statens folk som prest, lensmann, lege, kemner osv. skulle ha en overnattingsplass i sine ærender over vidda.  Dagsetappene mellom fjellstuene var ca. 3 mil av hensyn til tiden det tok å vandre til fots eller med hest og kjerre eller reinsdyr som transportmiddel. Flere av fjellstuene er også i dag aktive og tar i mot gjester sommer som vinter. I dag består gjestene av scooterkjørere, ski/tur-gåere, syklister og turister.

Sjekkpunkt Suolovuopmi
Suolovuopmi Fjellstue ble etablert i 1843. Har vært i drift som fjellstue helt siden etableringen. Suolovuopmi var plasseringsmessig den første Fjellstua i Finnmark. Etterspørselen etter overnattingssted i indre Finnmark kom da post og fogd skulle ut å reise. Fjellposten, som begynte i 1799 gikk fra Hammerfest til Haparanda om vinteren. Det ble etter hvert behov for rasteplasser. Fjellstuen ligger langs den gamle postruten til Kautokeino og brukes når traseen går langs denne.

https://www.suolovuopmi.no

Suolovuopmi fjellstue ligger langs den gamle postruten mellom Alta og Kautokeino

Sjekkpunkt Suossjavri
Šuoššjávri (Nord-Sami) eller Suossjavri (Norsk) er en landsby i Karasjok kommune. Den ligger i den vestlige delen av kommunen, like innenfor grensen til Kautokeino. Fjellstuen vi benytter som sjekkpunkt ligger langs Nasjonalvei 92 som forbinder stedene Kautokeino og Karasjok. Oppasser på fjellstuen, Anne Ragnhild Balto, er elsket av syklistene. Hun har reddet mange fra å bryte gjennom sin omsorg, fantastiske mat og varme badstue. Datter Alice skal etter hvert ta over fjellstuen og jakter 5*finisher i Offroad Finnmark.

https://www.ut.no/hytte/3.1417/

Sjekkpunkt Mollisjok
Mollisjok Fjellstue ligger langt utenfor allfarveg, midt på Finnmarksvidda. Fjellstua ligger idyllisk til ved elva Jiesjohka, som har sitt utspring fra Finnmarks største innsjø Jiesjavri, 10 km nord for fjellstua. Standarden på fjellstua er enkel. 4-mannsrom med vedfyring, kokemuligheter, selvbetjening og/eller salg av proviant. Et minikraftverk, i drift fra 1988, forsyner fjellstua med elektrisitet, men ikke nok til oppvarming av rom.

http://www.mollisjokfjellstue.no

Sjekkpunkt Jotka
Siste i rekke av fjellstuen er Jotka, og er også et fast sjekkpunkt både på OF150, OF300 og OF700. Sjekkpunktet er det som ligger nærmest Alta, og er ofte siste stopp før målgang. Fjellstuen ligger idyllisk til sørøst for innsjøen Joatkajávrrit. Jotka Fjellstue er en av statens tre fjellstuer som ligger på den gamle ferdselsåren mellom Alta og Karasjok. Fjellstuen er betjent og har over 30 sengeplasser og restaurant. Serveringen av varm mat på dette sjekkpunktet er ofte nevnt som et av høydepunktene til våre ryttere, da det ofte er seint i rittet og man forventer det kanskje ikke på et sted som ikke er tilgjengelig for bil. 

http://jotka.no

Jotka fjellstue ligger i starten av Finnmarksvidda

 

Sjekkpunkt Karasjok
Karasjok

Sjekkpunkt Masi
Masi er ei bygd i Kautokeino kommune i Finnmark. Bygda har en befolkning på rundt 350, hvorav rundt 98 % er samer. Stedsnavnet er avledet fra Mázejohkka, som er navnet på ei elv. Sjekkpunkt Masi er et av vårt mest brukte sjekkpunkt både på OF300 og OF700, og er et naturlig knutepunkt for mange av stiene på Finnmarksvidda. Den lokale skole blir benyttet som lokale, og gir muligheter både for søvn og en etterlengtet dusj. God oversiktlig uteområdet gjør det også perfekt for privat support.

 

POST ON FACEBOOK