Våre sjekkpunkt

Offroad Finnmark strekker seg ut over store deler av vest og midt Finnmark, samt av og til innom Troms fylke. På veien skal våre ryttere innom ulike sjekkpunkter, bestående av fjellstuer, bygdehus, skoler og villmarksjekkpunkt. Under forteller vi mer om våre mest brukte plasser. Ikke alle blir brukt hvert år.

Flere av våre sjekkpunkt finner sted på fjellstuer. Fjellstuene i Finnmark ble etablert av staten, hovedsakelig fordi statens folk som prest, lensmann, lege, kemner osv. skulle ha en overnattingsplass i sine ærender over vidda.  Dagsetappene mellom fjellstuene var ca. 3 mil av hensyn til tiden det tok å vandre til fots eller med hest og kjerre eller reinsdyr som transportmiddel. Flere av fjellstuene er også i dag aktive og tar i mot gjester sommer som vinter. I dag består gjestene av scooterkjørere, ski/tur-gåere, syklister og turister.

Sjekkpunkt Suolovuopmi
Suolovuopmi Fjellstue ble etablert i 1843. Har vært i drift som fjellstue helt siden etableringen. Suolovuopmi var plasseringsmessig den første Fjellstua i Finnmark. Etterspørselen etter overnattingssted i indre Finnmark kom da post og fogd skulle ut å reise. Fjellposten, som begynte i 1799 gikk fra Hammerfest til Haparanda om vinteren. Det ble etter hvert behov for rasteplasser. Fjellstuen ligger langs den gamle postruten til Kautokeino og brukes når traseen går langs denne.

https://www.suolovuopmi.no

Suolovuopmi fjellstue ligger langs den gamle postruten mellom Alta og Kautokeino

Sjekkpunkt Suossjavri
Šuoššjávri (Nord-Sami) eller Suossjavri (Norsk) er en landsby i Karasjok kommune. Den ligger i den vestlige delen av kommunen, like innenfor grensen til Kautokeino. Fjellstuen vi benytter som sjekkpunkt ligger langs Nasjonalvei 92 som forbinder stedene Kautokeino og Karasjok. Oppasser på fjellstuen, Anne Ragnhild Balto, er elsket av syklistene. Hun har reddet mange fra å bryte gjennom sin omsorg, fantastiske mat og varme badstue. Datter Alice skal etter hvert ta over fjellstuen og jakter 5*finisher i Offroad Finnmark.

https://www.ut.no/hytte/3.1417/

Sjekkpunkt Jotka
Siste i rekke av fjellstuen er Jotka, og er også et fast sjekkpunkt både på DNB OF150, SmartDok OF300 og Ishavskraft OF700. Sjekkpunktet er det som ligger nærmest Alta, og er ofte siste stopp før målgang. Fjellstuen ligger idyllisk til sørøst for innsjøen Joatkajávrrit. Jotka Fjellstue er en av statens tre fjellstuer som ligger på den gamle ferdselsåren mellom Alta og Karasjok. Fjellstuen er betjent og har over 30 sengeplasser og restaurant. Serveringen av varm mat på dette sjekkpunktet er ofte nevnt som et av høydepunktene til våre ryttere, da det ofte er seint i rittet og man forventer det kanskje ikke på et sted som ikke er tilgjengelig for bil. 

http://jotka.no

Jotka fjellstue ligger i starten av Finnmarksvidda

Sjekkpunkt Masi
Masi er ei bygd i Kautokeino kommune i Finnmark. Bygda har en befolkning på rundt 350, hvorav rundt 98 % er samer. Stedsnavnet er avledet fra Mázejohkka, som er navnet på ei elv. Sjekkpunkt Masi er et av vårt mest brukte sjekkpunkt både på SmartDok OF300 og Ishavskraft OF700, og er et naturlig knutepunkt for mange av stiene på Finnmarksvidda. Den lokale skole blir benyttet som lokale, og gir muligheter både for søvn og en etterlengtet dusj. God oversiktlig uteområdet gjør det også perfekt for privat support.

Sjekkpunkt Alta
Lokalisert i gågata i Alta Sentrum, like utenfor Scandic Alta. Her har alle våre ritt både start og målgang, og alle ritt er innom her. Rytterne har fått smaken på løypa etter å ha gjennomført første etappe, det har ofte vært høy fart og mange er veldig klare for å komme seg videre i løypa, så det er gjerne høy puls også inne på sjekkpunktet.

Sjekkpunkt Kautokeino
I bygda Kautokeino finner man ett fast stoppested for Ishavskraft OF700 dame, herre, mix og solo. Kautokeino er administrasjonssted i Kautokeino kommune, som er Norges største kommune i areal. I bygda er det omtrent 1500 innbyggere, og bygda ligger på begge sider av Kautokeinoelva. I Kautokeino finner man både Samisk Høgskole og Samisk videregående skole og reindriftsskole. De har produksjon av reinkjøtt, og store deler av bygdas befolkning er reindriftsutøvere. Tradisjonsrike Juhls Sølvsmie er også lokalisert i bygda.

Sjekkpunktet er i Bakteharji Idrettshall, der det er gode forhold for å få både mat, dusj og hvile. I år er rytterne innom to ganger og her er det minst to timer obligatorisk stopp andre gangen. Sjekkpunktet er i Báktehárji Idrettshall, der det er gode forhold for å få både mat, dusj og hvile.

Sjekkpunkt Skoganvarre
Skoganvarre er ei bygd i Porsanger Kommune, ca midtveis mellom Lakselv og Karasjok. Bygda var fra gammelt av et viktig kommunikasjonsknutepunkt i Finnmark og var bebodd av både samer, nordmenn og finlendere. I 1853 reiste staten fjellstue ved bredden av Øvrevann, men denne gikk tapt med tyskernes brente jords taktikk i 1944. Fjellstua ble ikke gjenreist, men det ble senere åpnet en campingplass og Skoganvarre er fortsatt viktig i lokalturismen. I Offroad Finnmark er dette et kjærkomment sted å sjekke inn, etter å ha syklet den villeste strekningen i rittet over fra Soussjavri. Her har man virkelig forsert vidde, i noen områder er man på spor med umerket sti.

I Skoganvarre, som de fleste andre sjekkpunkt, er det varm mat og muligheter for både overnatting og klestørk ved behov.

Sjekkpunkt Valjok
Dette sjekkpunktet ligger i grenda Váljohka. Ei grend i Karasjok kommune, lokalisert ved samløpet av elvene Váljohka og Tana. Grenda er like ved finskegrensa og har egen kirke. Den ble oppført i årene 1931-32 og spesielt for denne er at fargevalg og utsmykkingene inni kirken er tydelig samisk. Dette er ellers ukjent i norske kirker før bygg i helt ny tid.

Valjok er et lite og rolig sjekkpunkt, de fleste rytterne er veldig klare for å ankomme Karasjok noen mil senere og oppholdet her blir ofte kort. Men, etter tøffe terreng fra Skoganvarre er det kjærkomment med noen blide frivillige og god mat her.

Sjekkpunkt Karasjok
Karasjok er administrasjonsseter i Karasjok kommune og ligger ved elva Kárásjohka. Der er omtrent 1800 innbyggere i tettstedet som er omtrent 13 kilometer fra riksgrensa til Finland. I tettstedet har en rekke sentrale samiske institusjoner sitt sete; Sametinget, NRK Sápmi, museet De Samiske Samlinger og Samisk Spesialbibliotek. Karasjok Gamle kirke er den eldste trekirken i Finnmark. 

Sjekkpunktet er på Karasjok skole, og her er det gode forhold for ryttere som virkelig begynner å kjenne på hvor langt Ishavskraft OF700 dame, herre, mix og solo er. Her er det obligatorisk stopp på minst to timer, og man kan finne seg sitt eget klasserom for overnatting. Både klestørk og dusj kan gjennomføres. Etter utsjekk herfra er man endelig på vei tilbake mot mål, selv om det ennå er noen kilometer igjen før man treffer gågata i Alta.

Sjekkpunkt Bojobeaskihytta
Bojobeaskihytta er en ubetjent DNT-hytte på Finnmarksvidda, Hytta drives av Alta og Omegn Turlag (del av Den Norske Turistforening) og ligger i Alta kommune, i Troms og Finnmark fylke; 380 meter over havet.

Fra turisthytta går det merkede sommerruter til Reinbukkelvhytta, Joatkajávri fjellstue og Mollesjohka fjellstue. Langruta E1 passerer turisthytta.

Bojobeaskihytta var tidligere en gamme bygget med midler fra Arentz legat. Ny hytte ble oppført i 1989. Hytta ligger på den gamle postruta mellom Alta og Karasjok. Den har seks sengeplasser.

Bojobeaskihytta

POST ON FACEBOOK