Jan Martin Rishaug og Kjetil Johansen

Bærekraft


Bærekraft

Miljøfyrtårn-status for Offroad Finnmark

Som et av svært få idrettsarrangement er Offroad Finnmark nå sertifisert som Miljøfyrtårn. Det forplikter å arrangere idrettskonkurranse i Norges og Europas eneste skikkelige villmarksområde!

– Vi er glade og stolte for å kunne si at Offroad Finnmark nå er sertifisert som Miljøfyrtårn. Dette betyr kompetanseheving og ekstra fokus på bærekraft for oss og i samhandlingen med våre nåværende og fremtidige samarbeidspartnere. . Vi ønsker å rette en stor takk til vår miljøfyrtårnkonsulent Mariann Kristensen i Orinor for strålende bistand, forteller daglig leder Kjetil Johansen.

Offroad Finnmarks stifond

Offroad Finnmark har vokst seg til å bli Nord Norges største terrengsykkelritt, og bruker som kjent den fantastiske naturen rundt oss som arena. I takt med voksende antall deltagere, er vi nødt å ta tak i en bærekraftig utvikling. Organisasjon har derfor bestemt seg for å opprette «Offroad Finnmarks Stifond». Dette fondet skal være med på å legge til rette for en bærekraftig bruk av naturen i forbindelse med rittet, før, under og etter.

«Vi ser at de sporene vi lanserer som årets trase, ofte blir brukt mye både i forkant og etterkant av rittet. Vi må derfor ta vår del av ansvaret for at slitasjen blir minimal,» forklarer daglig leder Kjetil Johansen.

Hvem bidrar til fondet?

Måten vi har tenkt å skaffe midler til fondet på er tre-delt. Først og fremst håper vi at alle våre deltagere har lyst å bidra, derfor har vi lagt inn en frivillig mulighet for å bidra med en valgfri sum i påmeldingsløsningen. Vi følger selv opp med å donere 10 000,-. I tillegg vil vi søke midler der det finnes muligheter for det.

Kommer alle til gode

Vi ønsker at flest mulig får nytte av vårt stifond. Derfor vil vi også åpne opp for at lag, foreninger, turlag, fjellstuer, kan søke om midler fra vårt fond.

Bidra til Alta kommune sitt prosjekt

Offroad Finnmark ønsker å bidra til en bærekraftig utvikling og stifondet er et av verktøyene vi har for å bidra best mulig.