Offroad Finnmark 700 SOLO

Offroad Finnmark 700 has gradually established itself as a world-renowned bike race, with participants from all over the world. The race can be described as one of the world’s hardest mountain bike races, perhaps the hardest of them all. Every year, between 30 and 40 cyclists participate in this extreme challenge, in teams of 2 or 3 people. We in …

Offroad Finnmark 700 SOLO

Offroad Finnmark 700 har etter hvert etablert seg til å bli et verdenskjent sykkelritt, med deltagere fra store deler av verden. Rittet kan betegnes som ett av verdens hardeste terrengsykkelritt, kanskje hardeste av dem alle.  Hvert år deltar mellom 30 og 40 syklister på denne ekstreme utfordringen, da i team på 2 eller 3 personer. Vi i Offroad Finnmark har …