Samarbeid med Sametinget

Rytter i vann

Styrker den samiske delen i samarbeid med Sametinget

Offroad Finnmark ønsker å øke synligheten av samisk tilstedeværelse, språk, kultur og historie i forbindelse med gjennomføring av rittet. Et samarbeid med Sametinget skal styrke denne satsningen.

Offroad Finnmark og Sametinget har innledet samarbeid om bruk av samiske elementer i forbindelse med gjennomføringen og profileringen av arrangementet.

– Målsetningen er å øke synligheten av det samiske, øke kunnskapen internt i vår organisasjon om det samiske og sørge for riktig bruk av både samisk kultur og identitet, forteller daglig leder Kjetil Johansen.

Korrekte samiske stedsnavn er lagt inn i rittkartene til Offroad Finnmark, som konkret resultat av samarbeidet med Sametinget.

Han er veldig glad for positiviteten Offroad Finnmark har møtt hos Sametinget etter at det ble tatt initiativ til et samarbeid.

– Vi er blitt tatt imot med åpne armer og opplever et konstruktivt og godt samarbeid med Sametinget. Dette vil på sikt få synlige konsekvenser, til fordel både for oss som idrettskonkurranse og det samiske.

– Offroad Finnmarks løypetrasé går i stort gjennom samiske områder, og samisk symboler har fra tidligere vært brukt av Offroad Finnmark i god tro, uten at virksomheten har vært kjent med betydningen av bruken. Det har heller ikke blitt gjort til kjenne for Offroad Finnmark hvilken oppfatning bruken av samiske symboler medfører, fra samiske miljø. Nå ønsker vi sterkere fokus på dette. Da er vi helt avhengig av kompetanse. Og den kompetansen finner vi hos Sametinget, sier Johansen.

Sametinget skal stille seg til disposisjon, som formidler av eventuelle kompetansemiljø, som er relevante for at Offroad Finnmark skal kunne ivareta samenes verdier og eiendom, samt ta beslutning om bruk av Offroad Finnmarks bruk av samisk eiendom. Avtalen fordrer et gjensidig samarbeid, hvor begge partene skal bidra til å løse utfordringer og muligheter, tilknyttet avtalens målsetting, gjennom innspill, avklaringer, presentasjoner o.l.

Rytter i vann
Tore Fallet på vei over en av de mange elvekryssingene under Ishavskraft OF700 Solo (Foto: Claus Jørstad)

– Offroad Finnmarks løyper går gjennom mye urørt natur som er fylt av verdier. Offroad Finnmark ønsker å være en bærekraftig fasilitator på vegne Finnmarks natur og kultur. Vi må forholde oss til Finnmarksloven, samarbeide tett med FeFo og kommuner for at virksomheten som arrangør kan oppnå en mest mulig bærekraftig forvaltning av natur og miljø. Her spiller også Sametinget en viktig rolle for at vi kan oppnå våre målsetninger. Sametinget skal støtte opp om arbeidet tilknyttet Offroad Finnmarks ivaretakelse av natur og miljø, og sørge for at Offroad Finnmark på forespørsel er oppdatert på forhold som er relevante for rittets trasé eller lignende, sier Kjetil Johansen.

Generalpartner DNB
Rittsamarbeidspartnere
Samarbeidspartnere
Prosjekt samarbeidspartnere
Støttespillere

POST ON FACEBOOK