Offroad Finnmarks stifond

Offroad Finnmark har vokst seg til å bli Nord Norges største terrengsykkelritt, og bruker som kjent den fantastiske naturen rundt oss som arena. I takt med voksende antall deltagere, er vi nødt å ta tak i en bærekraftig utvikling. Organisasjon har derfor bestemt seg for å opprette «Offroad Finnmarks Stifond». Dette fondet skal være med på å legge til rette for en bærekraftig bruk av naturen i forbindelse med rittet, før, under og etter.

«Vi ser at de sporene vi lanserer som årets trase, ofte blir brukt mye både i forkant og etterkant av rittet. Vi må derfor ta vår del av ansvaret for at slitasjen blir minimal,» forklarer daglig leder Anders Abrahamsen.


Hvem bidrar til fondet?

Måten vi har tenkt å skaffe midler til fondet på er tre-delt. Først og fremst håper vi at alle våre deltagere har lyst å bidra, derfor har vi lagt inn en frivillig mulighet for å bidra med en valgfri sum i påmeldingsløsningen. I tillegg til dette vil vi utfordre våre partnere, og andre bedrifter i Finnmark til å bidra. Til slutt skal vi søke midler der det finnes muligheter for det.


«Håpet er at deltagerne selv ser nytten av å bidra med en liten sum, men vi kommer også til å være bevist når vi signere eller resignerer med samarbeidspartnere. Kan dere bidra med en sum til vårt stifond?»

Kommer alle til gode

Vi ønsker at flest mulig får nytte av vårt stifond. Derfor vil vi også åpne opp for at lag, foreninger, turlag, fjellstuer, kommuner osv. kan søke om midler fra vårt fond. Og da tenker vi ikke bare i OF-traseen, men hvor som helst i Finnmark og Nord Troms. 

Bidra til Alta kommune sitt prosjekt

Alta kommune er i gang med et kjempespennende prosjekt med tanke på en helhetlig plan for sykling i Alta. Når dette arbeidet er gjort, vil vi se på muligheter for at fondet også kan bidra inn mot slike planer. 


Offroad Finnmark ønsker å være med på en bærekraftig utvikling, og håper fondet kan være en god start ☺

POST ON FACEBOOK