Offroad Finnmarks stifond

Offroad Finnmark har vokst seg til å bli Nord Norges største terrengsykkelritt, og bruker som kjent den fantastiske naturen rundt oss som arena. I takt med voksende antall deltagere, er vi nødt å ta tak i en bærekraftig utvikling. Organisasjon har derfor bestemt seg for å opprette «Offroad Finnmarks Stifond». Dette fondet skal være med på å legge til rette for en bærekraftig bruk av naturen i forbindelse med rittet, før, under og etter.

«Vi ser at de sporene vi lanserer som årets trase, ofte blir brukt mye både i forkant og etterkant av rittet. Vi må derfor ta vår del av ansvaret for at slitasjen blir minimal,» forklarer daglig leder Kjetil Johansen.


Hvem bidrar til fondet?

Måten vi har tenkt å skaffe midler til fondet på er fire-delt. Først og fremst håper vi at alle våre deltagere har lyst å bidra, derfor har vi lagt inn en frivillig mulighet for å bidra med en valgfri sum i påmeldingsløsningen. Vi følger selv opp med å donere 100,- pr deltager. I tillegg til dette vil vi utfordre våre partnere, og andre bedrifter i Finnmark til å bidra. Til slutt skal vi søke midler der det finnes muligheter for det.

Kommer alle til gode

Vi ønsker at flest mulig får nytte av vårt stifond. Derfor vil vi også åpne opp for at lag, foreninger, turlag, fjellstuer, kommuner osv. kan søke om midler fra vårt fond. Og da tenker vi ikke bare i OF-traseen, men hvor som helst i Finnmark og Nord Troms. 

Bidra til Alta kommune sitt prosjekt

Alta kommune er i gang med et kjempespennende prosjekt med tanke på en helhetlig plan for sykling i Alta. Vi er aktive bidragsytere til at denne planen blir så god som mulig for flest mulig.  


Offroad Finnmark ønsker å bidra til en bærekraftig utvikling og stifondet er et av verktøyene vi har for å bidra best mulig.

POST ON FACEBOOK