Offroad Finnmark dokumentaren

– Filmen viser hvor viktig den frivillige innsatsen er for Offroad Finnmark

Offroad Finnmarks medieteam produserte en 52 minutter lang dokumentar.
– Filmen viser hvorfor de frivillige er selve bærebjelken i Offroad Finnmark, sier daglig leder Kjetil Johansen.

Under Offroad Finnmark 2021 var flere av de faste bidragsyterne i rittets mediateam ute for å fange de gode øyeblikkene på film. Resultatet er nå klart: En 52 minutter lang dokumentar som skal speile DNAet til Offroad Finnmark.

Filmen er spekket med flotte terrengsykkelscener. Her er det droneklipp, helikopterfilming og intervjuer fra hele traséen; fra Kvænangsbotn i vest til Karasjok i øst.

Jon Vidar Bull, Trond Anton Andersen, Anders Abrahamsen, Morten Broks, Rune Andreas Sjøstedt og Ole Kristian Kivijervi har alle bidratt med klipp til filmen. Offroad Finnmark brukte mye ressurser under fjorårets arrangement på å fange syklistenes oppturer og nedturer fra konkurransen.

De frivillige er selve ryggraden i Offroad Finnmark. Her er det Jostein Thomassen (øverst) og Arnt Runar Bartholdsen som rigger start/målområdet i 2018. (Foto: Morten Broks)

– Utgangspunktet var at vi ville lage en film som forteller de gode historiene fra rittet. Da vi så gjennom det ferdige produktet, kom det tydelig frem hvor viktig innsatsen til de frivillige er. Derfor ønsket vi en ekstra sekvens på dugnadsånden og de frivilliges rolle, mot slutten av filmen, forteller Kjetil Johansen.

– Det ble litt fuktig i øyekroken både hos den ene og den andre da vi skulle uttrykke vår takk til de frivillige, sier han. Rittleder og Offroad Finnmark-grunnlegger Jørund Greibrokk uttrykker det slik på slutten av filmen:

«Vi har en massiv ryggrad og det er de frivillige. Det er de som på mange måter bærer hele racet. Uten dem er det umulig å gjennomføre.»

Annonse

– Offroad Finnmark sine frivillige loser deltagerne gjennom ekstreme utfordringer, gir dem følelsen av å være god nok og at de hører til. Alle trenger slike mennesker i livet sitt, og våre frivillige er nettopp det for veldig mange av våre deltagere. Det blir ikke større enn det, sier Kjetil Johansen.

Evalueringene etter rittene viser at nettopp gjestfriheten og møte med finnmarkingen er det som fester seg oftest hos deltakere fra andre deler av landet og fra utlandet.

– Det er jo noe spesielt med finnmarkingene. Det er få steder i verden man opplever så rause mennesker. Alle vil hjelpe til og bidra til at deltakere reiser hjem med flotte opplevelser, sier Johansen som selv er vestlending, men altså nå bosatt i Finnmark og daglig leder for et av verdens råeste idrettsarrangement.

– Det ble litt fuktig i øyekroken både hos den ene og den andre da vi skulle uttrykke vår takk til de frivillige, sier Kjetil Johansen – her i prat med Stein Joks som vant OF 150 2021. (Foto: Morten Broks)

Om selve filmen forteller han at intensjonen i utgangspunktet var å produser en pilot/dokumentar som skal vises til utvalgte medier. Han mener nettopp råskapen blant syklistene, eventyret på vidda og gjestfriheten blant de frivillige er noe som fortjener å bli sett av flere.

– Vi ønsker å sitte igjen med en pilot/dokumentar som gjør aktive OF-syklister stolt over å være med i dette gamet. Samtidig skal nasjonale medier skal for alvor få øynene opp for rittet. Syklister som ikke visste om det, skal få lysten til å prøve Offroad Finnmark. Her i Finnmark er dekningen av rittet og hele arrangementet veldig bra. Men vi tror rittet har et større nasjonalt og internasjonalt potensial, avslutter Kjetil Johansen.

POST ON FACEBOOK