Lisens til Offroad Finnmark

Vi har fått mange spørsmål angående lisens. Her kommer en avklaring:

Vi i Offroad Finnmark ønsker å dele ut pengepremier i SmartDok OF300 og Ishavskraft OF700. For å få lov til dette må rittet stå oppført som et “aktivt” ritt. Dette krever igjen at syklistene har en utvidet lisens(EXT). I Norge koster denne 900 kr.

Grunnen til at vi opererer med to ulike klasser, er at mange som deltar i våre ritt ikke har ambisjoner om å vinne. For at de skal slippe og betale 900 kr, kan de stille i vår turgruppe. Her kreves det kun ordinær lisens til 650 kr eller engangslisens til 200 kr. 

Når det gjelder utenlandske ryttere, vil alle helårslisenser bli godtatt for å delta i “aktivt” ritt.

Lisens kan bestilles på følgende link: https://signup.eqtiming.no/?Event=SykkelLisens

POST ON FACEBOOK