OF700

Of700 2018 starter tirsdag 31/7. I 2018 har vi et tak på 30 lag. Offroad Finnmark Foto: Hans Idar Haldorsen

Med 700 kilometer sykling gjennom krevende terreng, fordelt på tre døgn, er dette det nærmeste du kommer sykkelversjonen av Finnmarksløpet. En utfordring for de aller, aller sprekeste.

Offroad Finnmark 700 er et én-etappes sykkelritt på ca. 700 km. Rittet har til sammen mellom 9 og 10 000 klatremeter. Total tid anvendt av vinnerlaget 2016, Team CKL Denmark / MTB Racing Star med brødrene Paw og Les Ager, gjennomførte på 68 timer og 40 minutter. Av dette var de tilsammen 11 timer og 41 minutter på sjekkpunkt. Traséen domineres av opparbeidede kjerreveger, stier og tråkk på Finnmarksvidda. Terrenget er krevende og gjennomsnittsfarten er ca. 12 km/t.

Offroad Finnmark 700 er et lagritt der laget består av 2 eller 3 ryttere. Rittet er dominert av teknisk sykling, med innslag av sykkelorientering ved hjelp av GPS og kart. Syklingen pågår på den varmeste delen av sommeren, i tiden med midnattssol og lys hele døgnet. Store deler av tiden er rytterne ute i ekte villmark.

For å gjennomføre Offroad Finnmark 700 må utøverne være i svært god form. I tillegg kreves meget godt samarbeid innad i lagene, både for å kunne yte fysisk maksimalt som et lag, og for å gjøre de riktige taktiske vurderingene.

Offroad Finnmark 700 har start og målgang i Alta. Totalt sykles om lag 700 km på kjerreveier, stier og tråkk. På noen korte deler av rittet er det forsering av rent terreng uten sti, der syklingen er svært teknisk og sykkelen delvis må bæres. Det er kryssing av hundrevis av bekker og mange små og noen større elver. Lagene sykler med full support fra Offroad Finnmark. Lag kan motta privat/ekstern support, men kun på sjekkpunktene.

Offroad Finnmark 700 er et sykkelritt på én lang etappe. Underveis er det obligatoriske sjekkpunkt som rytterne må innom. Sjekkpunktene er skoler, grendehus, fjellstuer og turisthytter i  Finnmark. Der kan de motta support - mat og hvile, samt teknisk support. Hvor lenge rytterne ønsker å være på de enkelte sjekkpunkt, er opp til dem, med unntak av tre obligatoriske tre timers stopp. Rytterne kan ellers spise og hvile hvor de vil i løypa, men har ikke lov til å motta ekstern support andre steder enn på sjekkpunktene. Rytterne trackes via app på egen mobiltelefon, og lagenes posisjon og resultat vises ved hjelp av Google Earth på rittets nettsider.

Alle ryttere blir pålagt en minimumsutrustning som må være med gjennom hele rittet, slik at alle er i stand til å ta vare på seg selv ved uforutsette hendelser.


The race

Offroad Finnmark 700 starts and finishes in Alta. In total, approximately 700 km of the race takes the riders through cart roads and single track paths. In some places, the cyclists need to get across wild, pathless terrain, where technical challenges are frequent and the bikes often need to be carried. The riders cross hundreds of brooks, creeks and a few large rivers. Below "track description" you will find more details about terrains, topography and distances.  The support is provided fully by Offroad Finnmark. Teams are allowed to get private/external support as well, but only at the checkpoints.

Offroad Finnmark 700 consists of a single, long stage, but the riders need to stop at mandatory checkpoints. These are located in schools, community houses, mountain- and tourist cabins in Finnmark. There, the riders gets food, a bit of rest, and technical support. Except for three mandatory stops, it is up to the riders themselves to choose for how long they want to stay at each checkpoint. They are allowed to eat or rest anywhere on the trail, but may receive external support only at the checkpoints. The cyclists can be tracked via their own smart phone, this makes it possible to track their progress in the race. Their position and ranking can be followed on the Offroad Finnmark website.

All riders need to carry a supply of mandatory equipment with them throughout the entire race, in order to help them in case the unexpected happens.