PROGRAM 2018

OBS! Foreløpig program, endringer kan komme.

Fredag 27.juli 2018

20.00
Ryttermøte DNB OF150 og COOP Finnmark OFUngdom, obligatorisk for juniorer (Scandic)

21.00
Registrering DNB OF150 (Sekretariat Scandic)

Lørdag 28.juli 2018

10.00
Åpningsseremoni, Start DNB OF150 solo, junior og COOP OFUngdom

11.00 –
Passering av første sjekkpunkt i Alta sentrum
Målgang COOP OFUngdom

Fra kl.18.30
Målgang DNB OF150 

Søndag 29.juli 2018

09.00
Frokost-bankett med premieutdeling, DNB OF150 og COOP Finnmark OFUngdom (Scandic)

Mandag 30.juli 2018

19.30
Registrering OF700

21.00
Ryttermøte OF700

Tirsdag 31.juli 2018

12.00 (arrangementet starter 1 time før start)
Rittstart OF700 tur-klasse herrer, kvinne- og mixlag

14.30
Passering av sjekkpunkt Alta sentrum

18.00 (arrangementet starter 1 time før start)
Rittstart OF700 herrelag

20.00
Passering av sjekkpunkt Alta sentrum

Onsdag 1.august 2018

17.00
Tour of Norway for kids 

Torsdag 2.august 2018

11.00
Registrering Statnett OF300 (Sekretariat Scandic)

13.00
Ryttermøte Statnett OF300 (Scandic)

18.00 (arrangementet starter 1 time før start)
Rittstart Statnett OF300

20.00
Passering av sjekkpunkt Alta sentrum

Fredag 3.august 2018

Ca. 10.00
Ankomst vinnerlag OF700

Ca. 13.00
Ankomst vinnerlag Statnett OF300 

Lørdag 5.august 2017

10.00
Altaposten OF20 – familieritt

19.00
Ishavskraftbanketten m/ premieutdeling


Friday 27.july 2018

20.00
Riders meeting DNB OF150, COOP Finnmark OFYouth, obligatory for juniors (Scandic)

21.00
Registration DNB OF150 (secretariat Scandic)

Saturday 28.july 2018

10.00
Opening ceremony, Start DNB OF150 solo, junior og COOP OF Youth 

11.00 –
The passage of the first checkpoint at Alta city
Arrival of winners COOP Finnmark OF Youth

Fra kl.18.30
Arrival winners DNB OF150 

Sunday 29.july 2018

12.00
Breakfast-buffet with awards, DNB OF150 and Coop Finnmark OF youth (Scandic)

Monday 30.july 2018

19.30
Registration OF700 (Scandic)

21.00
Riders meeting (Scandic)

Tuesday 31.august 2018

12.00 (arrangment starts 1 hour before race start)
Mass start OF700 race tour class men, mix and women

14.30
The passage of the first checkpoint Alta city

18.00 (arrangment starts 1 hour before race start)
Mass start OF700 race men

20.00
The passage of the first checkpoint  Alta city

Wednesday 1.august 2018

17.00
Tour of Norway for kids 

Thursday 2.august 2018

11.00
Registration Statnett OF300 (secretariat Scandic) 

13.00
Riders meetin Statnett OF300 (Scandic)

18.00 (arrangment starts 1 hour before race start)
Race start Statnett OF300

20.00
The passage of the first checkpoint  Alta city

Friday 3.august 2018

Ca. 10.00
Arrival of winning teams OF700 

Ca. 13.00
Arrival of winning teams Statnett OF300 

Saturday 4.august 2018

10.00
Altaposten OF20 – family race 

19.00
The Ishavskraft banquet with prize ceremony