TILBUD PÅ SJEKKPUNKT 2017

 NB! Small changes may still come. 

Nr

Sjekkpunkt

Beskrivelse

Servicebil

 

Madrass

 

Dusj

 

Bag

 

 

 

Varm mat

 

Kald mat***

 

Antall km.

 

Estimert tid (timer) raskeste lag

 

Sjekk-punktet åpner

 

Siste utsjekk

Dame/mix
(herre)

0

Alta

Sentrum kl. 12.00 og 18.00

 

1

Alta

Gågate

  X

 

 

-

 

Drikke + frukt

50

 2,09

 01.08

kl. 12.50

 

2

Kvænangen

Samfunnshus 

 X

 X

 

1

X

X

72

5,25

 01.08

kl. 19.45

 

3

Bidjovaggi

Villmarks-
sjekkpunkt

 

 

 

-

X

X

71

 6,00  02.08

kl. 03.30

 

4

Kautokeino *

Idrettshall

X

X

 X

3

X

X

45

 3,43  02.08

kl. 08.00

Anbefalt tid
 02.08
Kl.18.00

(03.08
Kl.07.00)

5

Masi

Skole

X

X

 X

2

X

X

70

 3,29  02.08

kl. 16.50

Anbefalt tid 
03.08
Kl.00.30

(03.08
Kl.12.30)

6

Suossjavri

Fjellstue

X

 x

 

1

X

X

33

 2,50  02.08

kl. 20.30

Anbefalt tid 
03.08
Kl.06.00

(03.08
Kl.16.30)

7

Karasjok *

Skole

 X

X

 X

3

X

X

81

 5,51 03.08

kl. 02.30

Anbefalt tid

03.08
Kl.17.00

(04.08
Kl.01.30)

8

Karasjok 2 *

Skole

x

x

x

3

x

x

53

 3,43 03.08

kl. 10.50
Anbefalt tid

 03.08
Kl.24.00

(04.08
Kl.07.00)

9

Skoganvarre

Samfunnshus

X

X

 

2

X

X

63

 6,40 03.08

kl. 17.30 

Sperretid
 
04.08
Kl.12.00

(04.08
Kl.17.00)

10

Verderyggen
(Bojobæski)

Villmarks-
sjekkpunkt

 

 

 

-

X

X

48

 4,40  03.08

Kl.22.10

Sperretid

04.08
Kl.21.00

(05.08
Kl.00.00)

11

Øvre Mollisjok 

Fjellstue

 

 X

 X

-

X

X

31

 2,26  04.08

kl. 00.40

Sperretid 
05.08
Kl.01.30

(05.08
Kl.03.30)

12

Jotkta

Fjellstue

 

X

X

1

X

X

33

 2,47  04.08

kl. 03.20

Sperretid 
05.08
Kl.06.00

(05.08
kl.07.30)

12a

Parkering Stilla
**

Ved veien

X

 

 

 

 

 

-

     

13

Alta- Målgang

Gågate

 

 

 

 

 

 

43

 3,05  04.08

kl.06.30
 

* 4,5 timers obligatorisk hvile i Kautokeino og Karasjok 1 eller 2
** Bare teknisk support. INGEN privat support.
*** Brødmat med pålegg som nugatti, hapå, syltetøy, ost, kaviar, salami, tunfisk. Vi anbefaler ALLE som har spesielle behov/ømfintlige mager/spesielle ønsker om å ta med seg (pakke med seg) det de vil ha å spise utover brødmat, vi serverer.

- Det vil bli mulighet for sykkelvask på alle sjekkpunkt.
- Det er tillatt med privat support på alle sjekkpunkt, men det er ikke mulig å kjøre inn til sjekkpunktene i Bojobæsk, Mollisjok og Jotka.
- Privat support skal foregå på anvist område.
- Åpningstidene for sjekkpunktene er satt til en eller to timer før forventet ankomst av raskeste lag(ved optimale værforhold og skade/problemfri sykling av topp internasjonale elitesyklister).
- Stengetider for sjekkpunkt er satt både ut fra beregnet maks tid i mål og ut fra logistiske hensyn. Hvis lag ikke er ute av sjekkpunkt på dette tidspunkt er de ute av konkurransen og får ikke fortsette. Dette gjelder fra sjekkpunkt Skoganvarre. Juryen kan etter en vurdering av det enkelte tilfelle allikevel avvike fra dette.
- Alle ryttere skal pakke 3 bager. To små (nr. 1 og 2) med det aller nødvendigste, og en stor (nr.3). Bag nr 3 treffer dere på sjekkpunkter med obligatorisk hvile. Dersom dere planlegger å sove på madrass, skal bag 3 inneholde teppepose/sovepose + pute (evt. Laken + dyne + pute). De andre baggene er tilgjengelig på de andre sjekkpunktene. Baggene må være (tydelig) merket med navn, telefonnummer og startnummer og bagnummer.
- NB! På alle sjekkpunkt er det bare rytterne som har tilgang til mat. Evt. egne handlere/servicefolk har ikke tilgang.
- Servicebilene vil følge rittet på mest mulig hensiktsmessig måte.

Varm mat:

Kvænangen Wok laks
Bidjovaggi Karbonade + fiskekaker
Kautokeino Finnebiff og potetmos
Masi Laks og salte poteter
Suossjavri Laksesuppe
Karasjok Pizza 
Skoganvarre Kyllinggryte med ris
Bojobæski Karbonade + fiskekaker
Mollisjok Laksesuppe
Jotka Kjøttsuppe

Service at checkpoints

#

Checkpoint

Description

Servicecar

 

Matress

 

Shower

 

Bag

 

 

 

Hot meal

 

Cold meal ***

 

Amount of km.

 

Estimated speed for winners(hours)

 

Checkpoint opens

 

Last check in

Women/mix
(Men)

0

Alta

City 12.00 and 18.00

 

1

Alta

City

  X

 

 

-

 

Drink + fruit

50

 2,09  01.08

kl. 12.50

 

2

Kvænangen

Town hall

 X

 X

 

1

X

X

72

 5,25   01.08

kl. 19.45

 

3

Bidjovaggi

Wilderness checkpoint

 

 

 

-

X

X

71

 6,00   02.08

kl. 03.30

 

4

Kautokeino
*

Sport hall

X

X

 X

3

X

X

45

 3,43   02.08

kl. 08.00

Recommended 
 02.08

Kl.18.00

(03.08
Kl.07.00)

5

Masi

School

X

X

 X

2

X

X

70

 3,29   02.08

kl. 16.50

Recommended

  03.08
Kl.00.30

(03.08
Kl.12.30)

6

Suossjavri

Mountain 
cabin

X

 x

 

1

X

X

33

 2,50  02.08

kl. 20.30

Recommended 

 03.08
Kl.06.00

(03.08
Kl.16.30)

7

Karasjok
*

School

 X

X

 X

3

X

X

81

 5,51

 03.08

kl. 02.30

Recommended

  03.08
Kl.17.00

(04.08
Kl.01.30)

8

Karasjok 2*

School

x

x

x

3

x

x

53

 3,43  03.08

kl. 10.50
Recommended 
 03.08
Kl.24.00

(04.08
Kl.07.00)

8

Skoganvarre

Town hall

X

X

 

2

X

X

63

 6,40  03.08

kl. 17.30

Last checkout
  04.08
Kl.12.00

(04.08
Kl.17.00)

9

Verderyggen

(Bojobæski)

Wilderness checkpoint

 

 

 

-

X

X

48

 4,40  03.08

Kl.22.09

Last checkout
04.08

Kl.21.00

(05.08
Kl.00.00)

10

Øvre Mollisjok

Mountain 
cabin

 

 X

 X

-

X

X

31

 2,26  04.08

kl. 00.40

Last checkout 
 05.08
Kl.01.30

(05.08
Kl.03.30)

11

Jotka

Mountain cabin

 

X

X

1

X

X

33

 2,47   04.08

kl. 03.20
Last checkout
  05.08
Kl.06.00

(05.08
kl.07.30)

11a

Parking Stilla
**

By the road

X

 

 

 

 

 

-

     

12

Alta- Goal

City

 

 

 

 

 

 

43

 3,05

  04.08

kl.06.30

 

 * There will be a 4,5 hour obligatory rest in Kautokeino and Karasjok
** Only technical support. NO private support
*** Sandwiches with for example chocolate spread , jam, cheese , caviar , salami, tuna . We recommend ALL who have special needs / sensitive stomachs / special wishes to bring what they want to eat beyond what we serve.

  • You will have the opportunity to wash your bike at all checkpoints
  • Private support teams are allowed on all checkpoints, but it is impossible to arrive by car at the checkpoints in Bojobæsk, Mollisjok and Jotka.
  • Private support is to be carried out at designated location.
  • Opening hours for the checkpoints are set to one or two hours before the expected arrival time of the leading team (at ideal weather conditions and without injuries and otherwise problem-free cycling, carried out by top-class international riders).
  • Closing times for the checkpoints are decided by calculating the maximum time to reach the finish, and logistical concerns. If any teams have not left the checkpoint by this time, they are out of the competition and may not carry on. This is from checkpoint Skoganvarre. Under special circumstances the jury may choose to differ from these conditions.
  • All riders will provide 3 bags. Two small ones (no. 1 and 2) with the most necessary things, and a big one (no. 3) which will be available at checkpoints with obligatory stop. If you plan to sleep on a matress, bag number 3 should contain bed liner/sleeping bag and pillow (or a sheet, a quilt and a pillow).The bags must be labeled with the contestant's name, phone, bag number and starting number.
  • NOTE:  At all checkpoints, food will only be provided to the riders. Handlers/service-staff cannot be allowed here.
  • Service-cars will follow the race in an appropriate manner.