Spor og kart 2017

Spor

elevation map 700 liten

OF 2017 GPS-spor

Vi legger kun ut sporene i  GPX-format. Dette formatet støttes av alle GPSer. Vi legger heller ikke ut «hele sporet», men of700-stages. Dette fordi mange har begrensninger i antall punkter på på sin GPS-enhet. Når man bruker «of700-stages» på enheten må man aktivisere nytt spor for hvert sjekkpunkt.

Kart

Oversiktskart og detaljkart (Stor fil)

 (.pdf-filer)

Sjekkpunkter og avstander

Delstrekk

Km

Alta-Alta

50

Alta-Kvænangsbotn

72

Kvænangsbotn-Bidjovagge

71

Bidjovagge-Kautokeino 

45

Kautokeino- Masi

70

Masi-Soussjavri

33

Soussjavri- Karasjok 1

81

Karasjok - Karasjok 2

53

Karasjok 2 - Skoganvarre

63

Skoganvarre - Verderyggen

49

Verderyggen - Øvre Mollisjok

31

Øvre Mollisjok – Jotka

33

Jotka - Alta

43

Totalt

694

Fem minutters obligatorisk stopp på alle sjekkpunkt. 4,5 timers obligatorisk stopp på Kautokeino og Karasjok/Karasjok 2.

 


Tracks and maps

Tracks

OF 2017 GPS tracks

Only in GPX format. This format is supported by all GPS's.

Maps

Overview map and detailed map (big file)

 (.pdf-files)

Check points and distances

 

Km

Alta-Alta

50

Alta - Kvænangen

72

Kvænangen - Bidjovagge

71

Bidjovagge - Kautokeino

45

Kautokeino - Masi

70

Masi - Suossjavri

33

Suossjavri - Karasjok 1

81

Karasjok 1 - Karasjok 2

53

Karasjok 2 - Skoganvarre

63

Skoganvarre - Verderyggen

49

Verderyggen - Øvre Mollisjok

31

Øvre Mollisjok – Jotka

33

Jotka-Alta

43

Total

694

Five minutes obligatory stop at all check points. 4,5 hours obligatory stop at checkpoint in Kautokeino, Karasjok 1/Karasjok 2.