Priser

Alle deltakere på laget må være tilmeldt før fristen for å få rimeligste pris.

Endring av lag før 15/6 kr. 250,-, etter 15/6 500 kr. Ekstra natt på skole kr. 450,-

 

Bankett og finishertrøye inkludert i alle pakker

Før 15/12

Før 15/4*

Før

1/7

Etter-anmelding

Alt inkludert pakke

Alt inkludert fra mandag 30.juli til søndag 5. august. Kost og losji samt full support under rittet. Innlosjering med madrass og overnatting i klasserom/grupperom/hybel.

 

9130

 

9640

 

 10.770

 

 

11.380

Ren ritt pakke

Ren rittpakke med full support under rittet. Dette er for de som ikke trenger kost og losji fra Offroad Finnmark før og etter rittstart. Rytterne ordner alt av mat og opphold før rittstart kl. 18. tirsdag 31.juli og etter målgang.

 

 8000

 

8510

 

9540

 

10.150

* Ved påmelding etter 15/4 kan ventetid på finisher-skjorte (og evt annet materiale) påregnes.

Avmelding

Påmelding er bindende. Ved sykdom eller annen legitim grunn som hindrer deltakelse, kan 50% av innbetalt beløp refunderes mot fremvisning av legeerklæring. Alternativt kan innbetalt beløp overføres til neste års ritt. Da må påmelding skje før 15/10.


Fees

The prices for participation depends on when we recieve your application. The prices are for each individual participant.

Date of registration determines the fee for each participant on the team.  Please make sure that the that the full amount transferred. You're personally responsible for paying any fees regarding the payment.

Changes to the team before 15/6 NOK 250, after 15/6 500 NOK. Extra night at the school NOK 450, -


Banquet and finisher jersey included in all packages

Before 15/12

Before 15/4*

Before 1/7

After 1/7

All inclusive package

Monday 30st of July until Sunday 5th of August. Food and lodging as well as full support during the race. Lodging on mattress in classroom/group/gym room on a School outside of race. Food included except dinners. Banquet, finisher shirt and competitor prize (1/3).

9130

9640

 10.770

11.380

Race only package

This package is for those who don't need food and accommodation offered by Offroad Finnmark before and after the race. The riders will provide for themselves before and after the race. Full support during the race Banquet, finisher shirt and competitor prize (1/3) is included.

8000

8510

9540

10.150

* When registering after 15/4 you can except some latency for finisher-shirts.

Offroad Finnmark is cooperating with Scandic Alta, who offers a discount available to our participants during the races.

Unsubscribe

Registration is binding. In case of illness or other legitimate reason that prevents participation, 50% of the amount paid is refundable upon presentation of a medical certificate. Alternatively the paid amount can be transferred to the next year's race. In this case registration should happen before 15/10.