TILBUD PÅ SJEKKPUNKT 2017

 

Sjekkpunkt

Beskrivelse

 

Servicebil

 

Varm mat

 

Kald mat **

 

Antall km

 

Estimert tid raskeste rytter

 

 

Sjekkpunktet åpner

 

0

Alta - start

Sentrum

Lørdag 08 og 10

Sjekkpunktet stenger

1

Alta

Gågate

X

 

X

32

01:00

08:00

 

 2

Jotka

Fjellstue

 

Bidus

 

73

04:20

12:00

 

2*

Somby brua

 

X

           

 

Alta – målgang

Gågate

 

 

X

51

03:00

17:30

02:00

* Kun teknisk support 
** Brødskiver, egg, frukt, tørket frukt, nøtter, potetgull, poteter med salt.

 • OBS: 5 minutters obligatoriske stopp på alle sjekkpunkter.
 • Det vil bli mulighet for sykkelvask på alle sjekkpunkt.
 • Privat support BARE for junior-klassen.
 • Åpningstider er satt en time før forventet ankomst av raskeste lag.
 • Siste frist for å sjekke inn på sjekkpunktet i Jotka vil værekl 18.00
 • For å bli finisher må du komme i mål innen kl 02.00 30/7.

 

Service at checkpoints

 

Checkpoint

Description

 

Servicecar

 

Hot meal

 

Cold meal **

 

Amount of km

 

Estimated time fastest rider

 

 

Check point opens

 

0

Alta - start

City

Saturday 08 og 10

Check point closes

1

Alta

City

X

 

X

32

01:00

08:00

 

 2

Jotka

Mountaincabin

 

Bidus

 

73

04:20

12:00

 

2*

Somby bridge

 

X

           

 

Alta – målgang

City

 

 

X

51

03:00

17:30

02:00

* Only technical service
** Sandwiches, egg, fruit, dried fruit, nuts, potato chips, potatoes with salt

 • OBS: 5 minutes obligatory stop at all checkpoints.
 • You will have the opportunity to wash your bike at all checkpoints
 • Private support ONLY for junior-riders
 • Opening hours for the checkpoints are set to one hours before the expected arrival time of the leading riders. 
 • LAst check in at Jotka is 18.00
 • To become a finisher, you must reach the finish line before 02.00 31/7.