Spor og kart 2017

Spor

 elevation map 150

OF 2017 GPS spor

Vi legger kun ut sporene i  GPX-format. Dette formatet støttes av alle GPSer. Vi legger heller ikke ut «hele sporet», men of150-stages. Dette fordi mange har begrensninger i antall punkter på på sin GPS-enhet. Når man bruker «of150-stages» på enheten må man aktivisere nytt spor for hvert sjekkpunkt.

Kart 

Oversiktskart og detaljkart

 (.pdf-filer)


Sjekkpunkter og avstander

Delstrekk

km

Alta1 - Alta2

33

Alta2 - Jotka

73

Jotka - Alta3

51

Totalt

157

Fem minutters obligatorisk stopp på sjekkpunktene


Tracks and maps

Tracks

OF 2017 GPS tracks

Only in GPX format. This format is supported by all GPS's.

Maps

Overview map and detailed map

 (.pdf-files)

Checkpoints and distances

 

km

Alta1 - Alta2

33

Alta2 - Jotka

73

Jotka - Alta3

51

Total distance

157

Notice: There are 5 minutes mandatory stop at all checkpoint