Priser

Inkludert i prisen er: Full support under rittet, lunsjbankett, finishertrøye, mulighet for å kjøpe billett til OF-banketten lørdag 5/8 til redusert pris.

Ritt:

Før 15/12

Før 15/4*

Før 1/7

Etteranmelding

On150 solo

1705

1805

1915

2125

Of150 junior

1395

1505

1605

1815

* Ved påmelding etter 15/4 kan ventetid på finisher-skjorte (og evt annet materiale) påregnes

OBS: Hele beløpet betales til konto 1503.05.00757 ved påmelding

Overføring av startnummer til annen person skal gjøres via arrangøren og medfører et administrasjonsgebyr på kr. 250,- før 15/6 og 500 kr eller 15/6.

Avmelding

Påmelding er bindende. Ved sykdom eller annen legitim grunn som hindrer deltakelse, kan 50% av innbetalt beløp refunderes mot fremvisning av legeerklæring. Alternativt kan innbetalt beløp overføres til neste års ritt. Da må påmelding skje før 15/10.

Offroad Finnmark Foto: Steinar Vik


Fees

Included in the price is: Full support during the race, lunch banquet, finisher jersey, possibility of buying a ticket to the OF banquet Saturday, 8/5 at a reduced rate .

 Race:

Before 15/12

Before 15/4*

Before1/7

Late registration

On150 solo

1705

1805

1915

2125

Of150 junior

1395

1505

1605

1815

* Upon late registration, there may be latency on the finisher shirt. 

Notice! The full payment must be made at registration to our account NO72 1503.05.00757. Click for more account info

Transfer of startnumbers to another person, will be charged with an adminstration fee. Change before 15/6 - NOK 250. After 15/6 -  NOK 500. You must contact the race administration if you want to transfer.

Unsubscribe

Registration is binding. In case of illness or other legitimate reason that prevents participation, 50% of the amount paid is refundable upon presentation of a medical certificate. Alternatively the paid amount can be transferred to the next year's race. In this case registration should happen before 15/10.

Offroad Finnmark Foto: Steinar Vik