OF FINISHERS 2016

2016

Disse er finishere fra lag som måtte bryte i Offroad Finnmark 2016, og som ikke vises i resultatservice i lag med de andre finishere.

These are finishers from teams that had to give up in Offroad Finnmark 2016 and which do not appear in the results service together with the other finishers.

of700

703 Boland Tor Arne
704 Vårdal Tom-Viggo
723 Halvari Lena

Statnett of300

325 Hvidsten Henrik Aleksander
373 Strand Sirin
315 Røkenes Bente
392 Marki-Madsen Kjetil
358 Mulder Jip
386 Thomassen Jens-Bernhard
371 Jakobsen Ruth Cecilie

2015

Statnett of300

Nr

Navn

Tid

309 Roar Olsen 24:55
312 Kjell Malin 26:56
316 Jostein Lundberg 27:00
321 Rolf-Helge Selliken  
325 Kjetil Johansen  
331 Ole Henrik Somby  
357 Espen Lampe 32:51
363 Maria Lindboe Nielsen 31:16
372 Geir Magne Eriksen 34:00
377 Frode Hansen 26:58
388 Tom Eirik Olsen 32:51
396 Mikko Petajamaki 27:00

of700

Nr

Navn

708 Antti Sintonen
709  Claus Falck Christensen

 

2014

of300

Nr

Navn

Tid

 359  Thor Eirik Skaret Monsen  27:37
 313  Frode Wullum  27:05
 374  Bjørn-Agnar Mannsverk  25:10
 319  Karl-Gustav Gustavsen  30:21

of700

Nr

Navn

Tid

 705  Søren Lauridsen  88:11
 714  Kim Pliniussen  88:11

 

2013

of700

Nr

Navn

Tid

708.1

Jens Aagard

80:28:00

of300

Nr

Navn

Tid

311.1

Tomas Rafaelsen

25:55:00

351.1

Andreas Nilsen

23:51:00